Proizvodnja i prodaja
proizvoda od pruća

Područje opštine Šamac ima tradiciju bavljenja starim zanatima, među kojima je najpoznatiji korparstvo, koje se predanjem prenosilo sa koljena na koljeno, sve do danas. Raširenosti korparstva na Šamačkoj opštini doprinijeli su i prirodni uslovi, pošto je rijeka Sava svojim hiljadugodišnjim meandrima stvorila takva područja gdje se prirodno razvila vrba i do današnjeg dana zadržala. U zadnjih par decenija vrba je kultivisana i proizvodi se plantažno, a naručito vrsta Salix AMERICANA.

Firma BACI OKO iz Obudovca kod Šamca već nekoliko godina njeguje ovaj zanat, izrađujući i plasirajući široki dijapazon proizvoda.

O nama

Duga tradicija bavljenja ovim poslom garancija su kvaliteta i trajnosti naših proizvoda.

Kako do nas

Nalazimo se u Obudovcu kod Šamca, posjetite nas u našem prodajnom objektu.

Kontaktirajte nas:

Baci OKO - Proizvodnja i prodaja proizvoda od pruća.
Obudovac 199, Šamac

+ 387 65 / 600 - 672